ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានអនុញ្ញាតជូន ចៅក្រមតុលាការកំពូល ប្រទេសជប៉ុន ចូលជួបសម្តែងការគួរសម នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី ២៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ នាទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌ ។