នារសៀលថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឯកសារទាក់ទងនឹងការស្នើសុំអនុគ្រោះទោសដល់ទណ្ឌិតសម្រាប់ឱកាសចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខាងមុខដោយមានការចូលរួមដឹកនាំពីឯកឧត្តម អ៊ុក សាវុធ អគ្គព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាឧទ្ធរណ៍ និងឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៍ ជាមួយតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីខេត្ត ដើម្បីត្រៀមសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិនាថ្ងៃ៣០ ខែមីនា ខាងមុខនេះ!
នារសៀលថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឯកសារទាក់ទងនឹងការស្នើសុំអនុគ្រោះទោសដល់ទណ្ឌិតសម្រាប់ឱកាសចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខាងមុខដោយមានការចូលរួមដឹកនាំពីឯកឧត្តម អ៊ុក សាវុធ អគ្គព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាឧទ្ធរណ៍ និងឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៍ ជាមួយតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីខេត្ត ដើម្បីត្រៀមសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិនាថ្ងៃ៣០ ខែមីនា ខាងមុខនេះ!