ក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាប​ជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោក​ស្រី ​ជា​ថ្នាក់​ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃអគ្គលេខា​ធិការ អគ្គនាយក អគ្គាធិការ ប្រធាននាយកដ្ឋាន និង​ប្រធាន​អង្គភាព​នានា ក្រោម​ចំណុះ​ក្រសួងយុត្តិធម៌​ទាំង​អស់ មេត្តា​ជ្រាប​ថា រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ នឹងផ្តល់អាហាររូបករណ៍
ក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាប​ជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោក​ស្រី ​ជា​ថ្នាក់​ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃអគ្គលេខា​ធិការ អគ្គនាយក អគ្គាធិការ ប្រធាននាយកដ្ឋាន និង​ប្រធាន​អង្គភាព​នានា ក្រោម​ចំណុះ​ក្រសួងយុត្តិធម៌​ទាំង​អស់ មេត្តា​ជ្រាប​ថា រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ នឹងផ្តល់អាហាររូបករណ៍ Korean International Cooperation Agency (KOICA) សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ ក្នុងកម្មវិធី KOICA Master Degree Scholarship ដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យនានានៃសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ សម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត លើមុខជំនាញ Public Management and Public Sector Reform ដែលនឹងចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ។
រាល់ការចំណាយលើសាហ៊ុយធ្វើដំណើរទៅ-មក ថ្លៃសិក្សា ការស្នាក់នៅ ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ ។
​ចំពោះពត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ WWW.Koicacambodia.org/scholarship/ ឬទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ (+855) 23 964 150/1/3 ឬអ៊ីម៉ែល: Koicascholar@gmail.com​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។
អង្ការ៍ 08 ឧសភា 2018  |  បានអាន 2634
វីដេអូ
ប្រតិទិន
0000749991