ក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាប ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជ្រាបថា
ក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាប ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជ្រាបថា ៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងរៀបចំផ្តល់ប័ណ្ណរថយន្ត ចេញ-ចូល ក្នុងបរិវេណទីស្តីការ ក្រសួងយុត្តិធម៌សំរាប់ឆ្នាំ ២០១៧ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការនៃអង្គភាពនានាចំណុះក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលមានរថយន្តប្រើប្រាស់ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូម ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី មេត្តាជ្រាប និងធ្វើសំណើមកអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងយុត្តិធម៌ ដោយមានភ្ជាប់មកជាមួយនូវបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីរាជការ លេខរថយន្ត និងលេខទូរស័ព្ទ ដើម្បីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំផ្តល់ជូនតាមសំណើជាក់ស្តែង ។
ច័ន្ទ 07 ឧសភា 2018  |  បានអាន 913
វីដេអូ
ប្រតិទិន
0000680369