ក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ អគ្គលេខាធិការ អគ្គនាយក អគ្គាធិការ ប្រធាននាយកដ្ឋាន និងប្រធានអង្គភាពនានាចំណុះក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងអស់
ក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ អគ្គលេខាធិការ អគ្គនាយក អគ្គាធិការ ប្រធាននាយកដ្ឋាន និងប្រធានអង្គភាពនានាចំណុះក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា ក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ ផ្នែកគ្រប់គ្រង និងគោលនយោបាយសាធារណៈ នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ពេញលេញ និងមិនពេញលេញ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញ គោលនយោបាយសាធារណៈ និង គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ ដល់បេក្ខជនឆ្នើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការទទួលពាក្យ គឺនៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ។

 
ពុធ 04 ឧសភា 2016  |  បានអាន 1959
វីដេអូ
ប្រតិទិន
0000680376