ស្តីពីការលើកពេលពិនិត្យ និងសំណើសុំសម្រេចលើការសុំបន្ធូរបន្ថយទោស និងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិត
ស្តីពីការលើកពេលពិនិត្យ និងសំណើសុំសម្រេចលើការសុំបន្ធូរបន្ថយទោស និងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ឆ្នាំ ២០១៦ ទៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យពិសាខបូជា ឆ្នាំ ២០១៦ វិញ ។

សុក្រ 08 មេសា 2016  |  បានអាន 1577
វីដេអូ
ប្រតិទិន
0000680374