កិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹង គោលការណ៍នៃការឃុំ​ ខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន ក្នុងសំណុំរឿងទំនាស់ដីធ្លី នៅទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌ នាថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦
ក្រសួងយុត្តិធម៌សូមអញ្ជើញ ឯកឧត្តម លោក លោកស្រី ជាប្រធានសាលាដំបូង និងព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្តទាំងអស់ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹង គោលការណ៍ នៃការឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន ក្នុងសំណុំរឿងទំនាស់ដីធ្លី នៅទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌ នាថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ១៥:០០ នាទីរសៀល ។
ពុធ 16 មិនា 2016  |  បានអាន 1248
វីដេអូ
ប្រតិទិន
0000680393