សេចក្តីជូនដំណឹង ៖ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់
សេចក្តីជូនដំណឹង
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ ដែលមានប័ណ្ណចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ (ប័ណ្ណបំបែក) នៅសេសសល់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣, ២០១៤ និង ២០១៥ សូមមេត្តាអញ្ជើញទៅប្តូរប័ណ្ណបើកប្រេងថ្មី នៅស្ថានីយ៍សូគីម៉ិច ២ (វិមានឯករាជ្យ) ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ ។
អង្ការ៍ 01 មិនា 2016  |  បានអាន 1145
វីដេអូ
ប្រតិទិន
0000680391