សូមជូនដំណឹងដល់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី កញ្ញា ជាមន្ត្រីដែលកំពុងបម្រើការនៅតាមអង្គភាពនានាចំណុះក្រសួងយុត្តិធម៌
សេចក្តីជូនដំណឹង
សូមជូនដំណឹងដល់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី កញ្ញា ជាមន្ត្រីដែលកំពុងបម្រើការនៅតាមអង្គភាពនានាចំណុះក្រសួងយុត្តិធម៌ជ្រាបថា ក្រសួងនឹងរៀបចំចែកជូន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មី ដែលបានធ្វើកាលពីថ្ងៃទី ០៣, ០៤ និង ០៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងមក ដល់មន្ត្រីរាជការក្រោមឱវាទនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ នៅសាលប្រជុំទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទីនៅថ្ងៃ ២៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ចាប់ពីម៉ោង ៨:០០ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១១:៣០ នាទី និងល្ងាច ចាប់ពីម៉ោង ២:០០ រសៀល ដល់ម៉ោង ៥:៣០ នាទី ។
សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវបង្កាន់ដៃទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរ ។
ច័ន្ទ 01 កុម្ភៈ 2016  |  បានអាន 1157
វីដេអូ
ប្រតិទិន
0000680427