សូមជូនដំណឹង! ក្រសួងនឹងរៀបចំធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនមន្ត្រីរាជការទាំងអស់
សូមជូនដំណឹងដល់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី កញ្ញា ជាមន្ត្រីដែលកំពង់បម្រើការងារនៅតាមអង្គភាពនានាចំណុះក្រសួងយុត្តិធម៌មេត្តាជ្រាបថា ក្រសួងនឹងរៀបចំធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ ដោយសហការជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនាថ្ងៃទី ០៣, ០៤ និងទី ០៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ នៅសាលប្រជុំក្រសួងយុត្តិធម៌ ។
ពេលព្រឹក ៖ ចាប់ពីម៉ោង ០៨ ដល់ម៉ោង ១១:៣០ នាទី
ពេលរសៀល ៖ ចាប់ពីម៉ោង ០២:០០ នាទី ដល់ម៉ោង ០៥:៣០ នាទី ។
សុក្រ 11 មិនា 2016  |  បានអាន 1210
វីដេអូ
ប្រតិទិន
0000680425