ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សារលិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងយុត្តិធម៌ ជូនចំពោះ លោកជំទាវ សួស ណារ៉ា ហ៊ឹម ឆែម ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ