ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ស្តីពីកម្មវិធីប្រកាសបើកយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត និងការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០  ខាងមុខនេះ នាទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌។