ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យរបស់ អយ្យការ អមសាលាដំបូងខេត្តស្វាយ រៀង បំភ្លឹអំពីការចុះផ្សាយរបស់ គេហទំព័រព័ត៌មាន បណ្តាសង្គមហ្វេសបុក (Facebook)ឈ្មោះ LSN.TV។