ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់​អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូង និងអយ្យការ​អមសាលាដំបូងខេត្ត​សៀមរាប​