ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការប្រកាស​ជ្រើសរើស​មន្រ្តី ទីប្រឹក្សា និងជំនួយការ នៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ​ ICC នៅទីក្រុងឡាអេ

ក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោក ស្រី អ្នកនាង កញ្ញា ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីក្រោមចំណុះក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ (International Criminal Court-ICC) បានជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តី ទីប្រឹក្សា និងជំនួយការ នៃតុលាការ ICC នៅទីក្រុងឡាអេ មានដូចខាងក្រោម :
១-មន្ត្រីគោលនយោបាយផ្សព្វផ្សាយ (Outreach Policy Ofiicer: P-3) ។
២-ទីប្រឹក្សាច្បាប់ (Legal Adviser: P-4) ។
៣-ជំនួយការពិសេសដល់ព្រះរាជអាជ្ញា (Special Assistant to the Prosecutor: P-3) ៕
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការប្រកាស​ជ្រើសរើស​មន្រ្តី ទីប្រឹក្សា និងជំនួយការ នៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ​ ICC នៅទីក្រុងឡាអេ