ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

លោក រៀម ចន្ទម្មី ព្រះរាជអាជ្ញានៃមហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរណ៍បាត់ដំបង​ ​ ចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស​ចំនួន​ ១.០០០.០០០ (មួយលាន)រៀល នៃប្រាក់បៀវត្ស​ក្នុងមួយខែ ចំនួន​ ០៦ខែ ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងជម្ងឺកូវីដ ១៩ (COVID-19)