ប្ដូរភាសា :
សេចក្ដីជូនដំណឹង៖
ព័ត៌មាន និង ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ
ឯកឧត្តម កែវ សុផល រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់អគ្គនាយកដ្ឋាន ដើម្បីធ្វើការរៀបចំកែសម្រួលអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌។
ឯកឧត្តម កើត រិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ និងជាប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកទីមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីបង្ហាញពីសមាសភាពនៃក្រុមប្រឹក្សា និងពិភាក្សាអំពីបេសកកម្ម និងចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សា
ឯកឧត្តម ផូវ សំភី ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល និងជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលតុលាការ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ អញ្ជើញជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារបណ្តុះបណ្តាលជាមួយ ឯកឧត្តម ឈន ព្រលឹង ប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ

ព័ត៌មាន និង​ ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ

ឯកឧត្តម កែវ សុផល រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់អគ្គនាយកដ្ឋាន ដើម្បីធ្វើការរៀបចំកែសម្រួលអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌។
ឯកឧត្តម កើត រិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ និងជាប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកទីមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីបង្ហាញពីសមាសភាពនៃក្រុមប្រឹក្សា និងពិភាក្សាអំពីបេសកកម្ម និងចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សា
ឯកឧត្តម ផូវ សំភី ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល និងជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលតុលាការ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ អញ្ជើញជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារបណ្តុះបណ្តាលជាមួយ ឯកឧត្តម ឈន ព្រលឹង ប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីសម្រេចលេខ ០២ កយ.សសរ/២១ ស្តីពីការបង្កើត​គណៈកម្មការ​រៀបចំ​ដំណើរការ​តុលាការការងារ (០០២/០១២១)
ប្រកាសលេខ ០៣៧ កយ.ប្រក/២១ ស្តីពី​ការរៀបចំ ​និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់​លេខាធិការដ្ឋាន​ក្រុមប្រឹក្សា​នីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ (០៣៧/០១២១)
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជូនដំណឹងអំពីកាលបរិច្ឆេទមកទទួល​ព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោស

សាលក្រម​រដ្ឋប្បវេណីជាក់ស្តែង

ព័ត៌មានស្តីពីការបរិច្ឆេទមកទទួលព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោស

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទមកទទួល​ព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោស
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទមកទទួល​ព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោស
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទមកទទួល​ព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោស

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី

ទំនាក់ទំនងអ្នកនាំពាក្យ

ពាក្យស្នើសុំព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោស

  

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ​ទូរស័ព្ទ : 

+855 12 515 642 ,+855 17 523 678 (EN-KH)

បណ្ដុំរូបភាព

បណ្ដុំវីដេអូ

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ជិន ម៉ាលីន ថ្លែងក្នុងសន្នសីទសារព័ត៌មានស្តីពី ការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន នាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី នៅថ្ងៃទី22-ខែមេសា ឆ្នាំ2020
២.ដែនអនុវត្តនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
០៧ នីតិវិធីនៃការប្តឹងតវ៉ាក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ វគ្គ០១
៦ របបនៃការប្រកាសទោស ភាគ២
“ជំពូកទី ៤
ការប៉ះពាល់ដល់សេរីភាព
ផ្នែកទី ១
ការចាប់ ការឃុំឃាំង និងការបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់
 
មាត្រា ២៥៣.- បទចាប់ ឃុំឃាំង និងបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់
 
បុគ្គលដែលចាប់ ដែលឃុំឃាំង ឬដែលបង្ខាំងបុគ្គលផ្សេងទៀត ដោយគ្មានបញ្ជាពីអាជ្ញាធរស្របច្បាប់ ឬក្រៅពីករណីដែលច្បាប់អនុញ្ញាត ត្រូវផ្ដន្ទាទោស៖
១-ដាក់ពន្ធនាគារពី ១ (មួយ) ឆ្នាំ ទៅ ៣ (បី) ឆ្នាំ បើការចាប់ ការឃុំឃាំង ឬការបង្ខាំងខ្លួនមានរយៈពេលតិចជាង ៤៨ (សែសិបប្រាំបី) ម៉ោង។
២-ដាក់ពន្ធនាគារពី ៣ (បី) ឆ្នាំ ទៅ ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ បើការចាប់ ការឃុំឃាំង ឬ ការបង្ខាំងខ្លួនមានរយៈពេលចាប់ពី ៤៨ (សែសិបប្រាំបី) ម៉ោង ដល់តិចជាង ១ (មួយ) ខែ។
៣-ដាក់ពន្ធនាគារពី ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ ទៅ ១០ (ដប់) ឆ្នាំ បើការចាប់ ការឃុំឃាំង ឬការបង្ខាំងខ្លួនមានរយៈពេលស្មើ ឬលើសពី ១ (មួយ) ខែ។”