ប្ដូរភាសា :

News & Event

នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ ៨កើត​ ខែ​ស្រា​ពណ៌​ ឆ្នាំ​ កុរ​ ឯកស័ក​ ព.ស​.២៥៦៣​ ត្រូវ​នឹង​ថ្ងៃទី០៨​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៩​ ឯកឧត្តម​ អង្គ​ វង្ស​ វឌ្ឍា​នា​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​បាន​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមការងារ​ប្រឆាំង​ការ​សម្អាត​ប្រាក់​ និង​ហិរញ្ញប្បទ

នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ ៨កើត​ ខែ​ស្រា​ពណ៌​ ឆ្នាំ​ កុរ​ ឯកស័ក​ ព.ស​.២៥៦៣​ ត្រូវ​នឹង​ថ្ងៃទី០៨​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៩​ ឯកឧត្តម​ អង្គ​ វង្ស​ វឌ្ឍា​នា​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​បាន​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមការងារ​ប្រឆាំង​ការ​សម្អាត​ប្រាក់​ និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​ នៅ​ទី​ស្ដី​ការក្រ​សួង​យុត្តិធម៌​ ៕

Document